СЪОБЩЕНИЕ !
Вече сме на Ваше разположение! От месец Септември очаквайте ЛУКОВИЦИ цветя за есенно засаждане.В момента НЕ са налични, но са качени информативно в е-магазина.