СЪОБЩЕНИЕ
АКЦЕНТ НА ДЕНЯ : БИО / ОРГАНИЧНИ СЕМЕНА домати, краставици, салата, моркови и други. БИО семената произхождат от биологични ферми, където се извършва производство в съответствие с изискванията на ЕС.По време на растежа на растенията майки не се прилагат пестициди и химични торове.