СЪОБЩЕНИЕ
По отношение на СЕМЕНАТА Е-магазинът излиза в лятна ваканция.За всички останали продукти сме на Ваше разположение.Очакваме Ви отново от 01.09.2014 г.